WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Cuối cùng người LGBT da màu đã hiện diện trên cờ cầu vồng

Cuối cùng người LGBT da màu đã hiện diện trên cờ cầu vồng
- Giờ đây, những người đồng tính da màu, lại vô cùng phấn khích với một biểu tượng mới của cộng đồng LGBT: một lá cờ tự hào được thêm màu nâu và đen ở trên cùng của 6 màu cầu vồng nguyên bản. Hai màu đen và nâu đại diện cho nhóm LGBT da màu, một nhóm vốn bị phân biệt đối xử trong chính cộng đồng LGBT.
Lá cờ đã được ra mắt gần đây trong một sự kiện kỷ niệm tháng Tự hào (Pride month event) ở Philadelphia. Đây là một phần của chiến dịch “thêm sắc màu, thêm tự hào” (More color, more pride), nhằm công nhận nhóm LGBT da màu là một phần trong cả tiến trình vận động quyền LGBT tại nước này. Chiến dịch bắt đầu với biểu tượng tự hào dễ thấy nhất của cộng đồng LGBT.
Chiến dịch được khởi xướng bởi Tierney, một công ty quảng cáo địa phương, đơn vị hợp tác với văn phòng LGBT Philadelphia.