WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Chuyện tình yêu ngọt ngào của những chàng trai có 'tướng phu thê'

Chuyện tình yêu ngọt ngào của những chàng trai có 'tướng phu thê'
- Đối với những thành viên trong cộng đồng LGBT, tình yêu ấy càng đáng được trân trọng hơn bởi họ, người trong cuộc, đã vô cùng dũng cảm vượt ...