WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Chuyện ít biết về người chuyển giới đầu tiên được công nhận là đồng tính

Chuyện ít biết về người chuyển giới đầu tiên được công nhận là đồng tính
- Ông trở thành nhà báo và nhà sử học LGBT đầu tiên, nỗ lực để được công nhận là người chuyển giới nam đồng tính và thay đổi thái độ của người ...