WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Chile sẽ hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới trong năm nay

Chile sẽ hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới trong năm nay
- Trước đó, vụ đánh đập người đồng tính Daniel Zamudio vào năm 2012 đã khiến dư luận Chile dậy sóng và kích động cộng đồng LGBT ở nước này.