WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Chàng đồng tính công khai chuyện tình trên truyền hình: 'Không dám công khai giới tính sẽ khiến ...

Chàng đồng tính công khai chuyện tình trên truyền hình: 'Không dám công khai giới tính sẽ khiến ...
Mình ủng hộ, mình đấu tranh cho LGBT thì mình phải thể hiện. Công khai giới tính mình trước nhiều người là cách mà Quang thể hiện và đấu tranh ...