WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Cách nào để biết mình có bị trầm cảm sau sinh?

Cách nào để biết mình có bị trầm cảm sau sinh?
- Trầm cảm sau sinh hiện không hiếm gặp. Các chuyên gia y tế đã đưa ra một bảng câu hỏi để giúp đánh giá tình trạng tâm lý của sản phụ liệu có bị trầm cảm sau sinh. Tin liên quan. 'Bóng tử thần' trong trầm cảm sau sinh · Đừng làm ngơ khi người mẹ trầm ...