WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Biểu tượng cảm xúc “lá cờ 6 màu” đang khuấy đảo Facebook

Biểu tượng cảm xúc “lá cờ 6 màu” đang khuấy đảo Facebook
Hiện nay, trên mạng đã xuất hiện nhiều bài viết hướng dẫn update tính năng Facebook để có thể sử dụng biểu tượng cảm xúc lá cờ 6 màu. Cụ thể như sau:
Bước 1: Người dùng nhấn Like fanpage cộng đồng LGBT tại địa chỉ: https://www.facebook.com/LGBTQ
Bước 2: Nhấn nút F5 để refresh lại trình duyệt web. Ngay sau đó, người dùng đã có thể thấy và sử dụng biểu tượng “Tự Hào – Proud” trên Facebook.