WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Bất chấp luật trong nước cấm, cặp đồng tính nam sang nước ngoài tổ chức đám cưới

Bất chấp luật trong nước cấm, cặp đồng tính nam sang nước ngoài tổ chức đám cưới
- LanJakub và David đều là nhà hoạt động LGBT tại Ba Lan. Song, cả hai lại phải quyết định sang Bồ Đào Nha nơi được quyền kết hôn kể từ tháng một ...