WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Bang đầu tiên ở Mỹ cho phép lựa chọn giới tính "khác" vào bằng lái xe

Bang đầu tiên ở Mỹ cho phép lựa chọn giới tính "khác" vào bằng lái xe
- Đây là một tín hiệu đáng mừng cho cộng đồng LGBT khi họ thường gặp khá nhiều rắc rối về mặt giấy tờ và pháp lý. Chính sách mới này là một bước ...