WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Đại dịch HIV đang tàn phá nước Nga?

Đại dịch HIV đang tàn phá nước Nga?
- Theo đánh giá của chương trình phòng chống HIV/AIDS của Liên Hiệp Quốc, Nga có tỉ lệ ca nhiễm HIV cao thứ 3 thế giới trong năm 2015, chỉ sau ...