WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

100% bệnh nhân HIV/AIDS điều trị ARV có thẻ BHYT

100% bệnh nhân HIV/AIDS điều trị ARV có thẻ BHYT
- Theo thống kê của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh, tính đến hết tháng 4/2017, lũy tích toàn tỉnh có 2.448 bệnh nhân nhiễm HIV, 1.012 bệnh ...