WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Xem nội dung khiêu dâm nhiều khiến đàn ông dễ gặp chứng bất lực

Xem nội dung khiêu dâm nhiều khiến đàn ông dễ gặp chứng bất lực
- Có mối liên hệ đáng lo ngại giữa những người đàn ông trẻ tuổi bị rối loạn chức năng cương dương và sự gia tăng của tỷ lệ nội dung khiêu dâm trên internet. Nghiên cứu mới được thực hiện với 300 người đàn ông trẻ tuổi (từ 20 đến 40) đang điều trị chứng ...