WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Vào mạng xã hội nhiều, người trẻ mắc chứng bệnh gì?

Vào mạng xã hội nhiều, người trẻ mắc chứng bệnh gì?
- Theo nghiên cứu, những người trẻ thường mất nhiều hơn 2 tiếng mỗi ngày để vào các trang mạng xã hội sẽ có nguy cơ về sức khỏe tâm thần, bao gồm sự căng thẳng.
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người thường xuyên có các “thông báo” về sự hiện diện của mình trên các mạng xã hội có mức độ lo lắng và các vấn đề sức khỏe tâm thần khác cao hơn.
Đặc biệt, trong 5 mạng xã hội là Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, và YouTube, Instagram đứng đầu danh sách mang xã hội gây bất lợi nhất về sức khỏe tinh thần của những người trẻ tuổi. Bởi nó khiến những phụ nữ trẻ luôn “so sánh bản thân với những thành viên khác vốn có sự hỗ trợ của photoshop”, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh cơ thể, giấc ngủ và cảm giác sợ bỏ lỡ thông tin (FOMO)