WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Ung thư bàng quang: Những triệu chứng "chỉ điểm" bệnh mọi phụ nữ cần biết

Ung thư bàng quang: Những triệu chứng "chỉ điểm" bệnh mọi phụ nữ cần biết
- Nhiều lúc, phụ nữ chỉ quan tâm đến việc phòng ngừa ung thư vú hoặc buồng trứng mà quên bẵng đi một căn bệnh cũng nguy hiểm không kém, đó là ung thư bàng quang. Chính vì thế, những triệu chứng của bệnh dù có thể xuất hiện thường xuyên song luôn ...