WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Ukraine: Cảnh sát không muốn điều tra các vụ bạo lực liên quan đến LGBT

Ukraine: Cảnh sát không muốn điều tra các vụ bạo lực liên quan đến LGBT
- Chủ đề của cuộc thi năm nay là "Celebrate Diversity" và ở Kiev đã trang trí bức điêu khắc cầu vồng với màu sắc đại diện cho cộng đồng LGBT.