WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Tổng thống Trump vẫn 'im hơi lặng tiếng' trước vụ tấn công người đồng tính ở Chechnya

Tổng thống Trump vẫn 'im hơi lặng tiếng' trước vụ tấn công người đồng tính ở Chechnya
Thật đáng ngạc nhiên là Nhà Trắng thậm chí không hề xác nhận liệu Tổng thống Trump có biết về tình trạng bạo lực chống lại cộng đồng LGBT ở ...