WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Thiếu niên đồng tính bị chú ruột đẩy từ tầng 9 xuống đất

Thiếu niên đồng tính bị chú ruột đẩy từ tầng 9 xuống đất
- nơi đang diễn ra những cuộc tấn công tàn nhẫn nhắm vào cộng đồng LGBT. Ông cho biết sau khi tiết lộ xu hướng tính dục thật của mình với người ...