WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Sống chung với HIV/AIDS: Lầm tưởng và thực tế

Sống chung với HIV/AIDS: Lầm tưởng và thực tế
- Sự thật là bạn không thể dính hoặc lây lan HIV từ việc ôm ai đó, bằng cách sử dụng cùng một chiếc khăn, hoặc chia sẻ cùng một ly. Rất hiếm khi lây nhiễm HIV từ truyền máu - nguồn cung cấp máu của Hoa Kỳ được kiểm tra cẩn thận. Tuy nhiên, bạn có thể lây lan bệnh từ việc không có tình dục không an toàn, dùng chung kim, hoặc xăm hình từ thiết bị không vô trùng.