WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Số bệnh nhân tử vong vì AIDS giảm 3 lần so với trước

Số bệnh nhân tử vong vì AIDS giảm 3 lần so với trước
- Theo Bộ Y tế, 10 năm qua việc tuyên truyền, phổ biến, thi hành Luật phòng, chống HIV/AIDS được các cơ quan quản lý nhà nước quan tâm và triển ...