WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Sau công khai, bạn bè không ai tin đã sống cùng người đồng tính hơn 20 năm'

Sau công khai, bạn bè không ai tin đã sống cùng người đồng tính hơn 20 năm'
- Đó là một kỷ niệm đặc biệt đối với bất cứ một thành viên LGBT nào. Cùng lắng nghe câu chuyện của chàng trai Tô Thành Công về lần công khai 7 ...