WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Sắp có vắc xin ngừa HIV hiệu quả

Sắp có vắc xin ngừa HIV hiệu quả
- Đồng thời, NIAID cũng tổ chức nghiên cứu thực địa chế độ tiêm chủng đặc biệt chống lây nhiễm HIV. Thử nghiệm đã được tiến hành trên 5.400 người ...