WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Quá trình lột xác kỳ diệu của bệnh nhân biếng ăn

Quá trình lột xác kỳ diệu của bệnh nhân biếng ăn
- Từ thân hình gầy trơ xương, người mắc chứng biếng ăn đã vượt căn bệnh và lấy lại sức sống. Biếng ăn là rối loạn ăn uống do tâm lý. Nó biến cuộc sống thành "địa ngục trần gian" và có thể dẫn đến tử vong khi bệnh nhân nhịn đói quá lâu ngày. May mắn, có ...