WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Những điều có thể bạn chưa biết về ngày Quốc tế chống kì thị LGBT

Những điều có thể bạn chưa biết về ngày Quốc tế chống kì thị LGBT
- Vào ngày 17/5, cộng đồng LGBT trên toàn thế giới tổ chức nhiều hoạt động lớn nhằm kêu gọi chống kì thị với người đồng tính, song tính và chuyển ...