WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Một tuần nhìn lại quyền LGBT châu Á: một bước tiến, hai bước lùi

Một tuần nhìn lại quyền LGBT châu Á: một bước tiến, hai bước lùi
Tại châu Á, trong khi cộng đồng LGBT Đài Loan ăn mừng vì hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa thì ở Indonesia và Hàn Quốc lại xảy ra tình trạng ...