WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

LGBT: Cha mẹ… là sự 'tổn thương' lớn nhất trong lòng con

LGBT: Cha mẹ… là sự 'tổn thương' lớn nhất trong lòng con
- Ai là người khiến mỗi LGBT bị tổn thương nhiều nhất? Đó không phải người khiến trái tim ta rung động và lạc nhịp. Đó không phải là những ánh mắt ...