WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Kem chống nắng có thể gây thiếu hụt vitamin D

Kem chống nắng có thể gây thiếu hụt vitamin D
- Theo các nhà nghiên cứu, sử dụng kem chống nắng với chỉ số SPF 15 hoặc cao hơn có thể làm giảm 99% lượng vitamin D3 của cơ thể. Nhóm nghiên cứu đã đưa ra kết luận như trên sau khi tiến hành rà soát các nghiên cứu lâm sàng điều tra sự thiếu hụt vitamin D. Họ đã sử dụng thông tin này để xác định phạm vi thiếu hụt vitamin D trên toàn thế giới, cũng như các yếu tố rủi ro đối với tình trạng này và những gì có thể làm để tăng vitamin D.