WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Huyện đoàn Dầu Tiếng: Tích cực tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS

Huyện đoàn Dầu Tiếng: Tích cực tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS
- Thời gian qua, Huyện đoàn Dầu Tiếng đãthực hiện và chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống tội phạm, ...