WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Hương Giang Idol bị miệt thị giới tính sau câu nói xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân

Hương Giang Idol bị miệt thị giới tính sau câu nói xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân
- Những comment miệt thị, xúc phạm ấy nhiều và ồ ạt, liên tục đến mức không chỉ Hương Giang, mà bất cứ người thuộc cộng đồng LGBT nào đọc ...