WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Hai người đồng tính bị quất roi công khai tại Indonesia

Hai người đồng tính bị quất roi công khai tại Indonesia
- Điều tréo ngoe là 17.5 cũng chính là "Ngày quốc tế chống kì thị cộng đồng LGBT". Tháng 3 năm nay, cặp đôi này bị phát hiện đang thực hiện hành vi ...