WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Dự đoán tuổi thọ, khi nào bạn sẽ chết?

Dự đoán tuổi thọ, khi nào bạn sẽ chết?
- Không ai trong chúng ta biết được khi nào mình sẽ chết. Một phương pháp dự đoán tuổi thọ đang được nghiên cứu để xác định đối tượng nào có nguy cơ tử vong sớm. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Imperial (London, Anh) đã sử dụng máy tính để dự đoán ...