WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Dân thành thị mắc trĩ nhiều hơn nông thôn

Dân thành thị mắc trĩ nhiều hơn nông thôn
- Do môi trường làm việc căng thẳng, chế độ sinh hoạt đảo lộn nên người thành thị mắc trĩ nhiều hơn nông thôn và có xu hướng ngày càng trẻ hoá. Ngày càng nhiều người trẻ mắc trĩ. BS Hoàng Đình Lân, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Hậu môn trực tràng ...