WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Cặp đồng tính nữ quá đẹp đôi và hạnh phúc khiến dân tình ghen tị

Cặp đồng tính nữ quá đẹp đôi và hạnh phúc khiến dân tình ghen tị
- Brie tự hào chia sẻ: "Trường tôi rất cởi mở với cộng đồng LGBT. Tôi luôn cảm thấy mình được chấp nhận, được xem trọng. Tôi là chính tôi khi ở ...