WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Cản trở lớn nhất của tình yêu LGBT… chính là cha mẹ

Cản trở lớn nhất của tình yêu LGBT… chính là cha mẹ
- Câu nói ấy nghe thật chua xót làm sao khi hạnh phúc của cuộc đời mỗi thành viên LGBT lại bị chính những người mà ta yêu thương nhất không ủng ...