WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Cái kết như mơ của cô gái chấp nhận làm người thứ 3 chỉ vì yêu người đồng giới

Cái kết như mơ của cô gái chấp nhận làm người thứ 3 chỉ vì yêu người đồng giới
- Cũng kể từ đó, Phương tìm hiểu nhiều hơn về LGBT, về thế giới mà mình chưa bao giờ nghĩ tới. Dẫu trước đây Phương có yêu một vài người khác ...