WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Các loại hạt có thể giúp kiểm soát tình trạng ung thư ruột kết

Các loại hạt có thể giúp kiểm soát tình trạng ung thư ruột kết
- Việc bổ sung một số loại hạt từ cây như: hạnh nhân, hồ đào, hạt dẻ và hạt điều có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ "tái xuất" của các tế bào ung thư ruột kết. Các loại hạt tốt cho sức khoẻ · Điều trị ung thư gan bằng hạt vi cầu · Công dụng ít ...