WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Bill Lê: 'Người hiểu biết thấp sẽ đánh đồng chuyện Hương Giang Idol làm xấu hình ảnh LGBT'

Bill Lê: 'Người hiểu biết thấp sẽ đánh đồng chuyện Hương Giang Idol làm xấu hình ảnh LGBT'
- Tuy nhiên, điều khiến cho các thành viên cộng đồng LGBT vô cùng cảm thấy bất bình đó chính là sự cười cợt, lăng mạ và lấy “giới tính” của Hương ...