WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Bài phát biểu cảm động của người chồng viên cảnh sát đồng tính thiệt mạng trong vụ nổ súng tại ...

Bài phát biểu cảm động của người chồng viên cảnh sát đồng tính thiệt mạng trong vụ nổ súng tại ...
- Xavier từng tham gia biểu tình chống lại luật kỳ thị của Nga với người LGBT tại Olympic mùa đông Sochi 2014. Không chỉ vậy, anh cũng tích cực trong ...