WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Australia vẫn bế tắc về cuộc trưng cầu dân ý hôn thú đồng tính

Australia vẫn bế tắc về cuộc trưng cầu dân ý hôn thú đồng tính
- Rodney Croome, người tham gia chiến dịch cộng đồng LGBT just.equal cho hay: "Thật đáng thất vọng nếu chính phủ vẫn kiên trì với cuộc trưng cầu ...