WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Đánh roi cặp đôi đồng tính khiến thế giới phẫn nộ

Đánh roi cặp đôi đồng tính khiến thế giới phẫn nộ
- Một số người trong đám đông đã mang các biểu ngữ từ chối sự hiện diện của cộng đồng lesbian, gay, lưỡng tính và chuyển giới (LGBT) ở Aceh.