WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Đài Loan trở thành nơi đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính tại châu Á

Đài Loan trở thành nơi đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính tại châu Á
- Cộng đồng LGBT hy vọng các nhà lập pháp chỉ đơn giản sửa đổi các luật hôn nhân hiện tại để bao gồm các cặp đồng tính, và sẽ cho họ những ...