WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Admin nhóm đồng tính nữ: 'Giới trẻ thích yêu đồng giới để được chiều chuộng'

Admin nhóm đồng tính nữ: 'Giới trẻ thích yêu đồng giới để được chiều chuộng'
- Công việc của mình khá nhẹ nhàng, chỉ thêm các bạn là LGBT muốn tham gia vào hội. Ngoài ra, với thành viên không phải là LGBT, mình sẽ kích ra ...