WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Adam Lâm: 'Tôi không muốn yêu con trai Bắc vì họ gia trưởng'

Adam Lâm: 'Tôi không muốn yêu con trai Bắc vì họ gia trưởng'
- Nổi tiếng trong cộng đồng LGBT vì dám công khai sống thật trong showbiz, nhưng chuyện tình cảm thật sự của Adam Lâm không hề suôn sẻ.