WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

Vô tình nhiễm độc chì từ những thói quen dường như ai cũng có trong cuộc sống hàng ngày

Vô tình nhiễm độc chì từ những thói quen dường như ai cũng có trong cuộc sống hàng ngày
- Thường xuyên tô son môi màu đậm, sử dụng bát đĩa bằng sành sứ nhiễm chì, gói thực phẩm bằng giấy báo… là những thói quen khiến cơ thể chúng ta bị nhiễm độc chì mà không hay biết. Giải mã lầm tưởng: Chị em sống cùng sẽ có chu kì kinh nguyệt giống ...