WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

Việt Nam đã có những chính sách gì hỗ trợ trẻ mắc chứng tự kỷ?

Việt Nam đã có những chính sách gì hỗ trợ trẻ mắc chứng tự kỷ?
- Việt Nam đã và đang có những chính sách gì để hỗ trợ cho những em nhỏ không may mắc phải chứng tự kỷ? Theo thống kê của các tổ chức quốc tế, ở Việt Nam có khoảng 200.000 trẻ mắc hội chứng tự kỷ. Hội chứng này đang là một vấn đề được quan tâm ...