WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

Vi khuẩn trong khoang miệng có thể tiết lộ nguy cơ mắc ung thư

Vi khuẩn trong khoang miệng có thể tiết lộ nguy cơ mắc ung thư
- Qua nghiên cứu mối liên hệ giữa vi khuẩn và ung thư, các nhà khoa học hy vọng có thể biết được nguy cơ mắc ung thư của một người dựa trên vi khuẩn có mặt trong cơ thể họ, theo Jiyoung Ahn, giáo sư về dịch tễ học tại Đại học Y khoa New York. Ảnh minh ...