WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

Ứng viên tổng thống Hàn Quốc bị chỉ trích vì kỳ thị người đồng tính

Ứng viên tổng thống Hàn Quốc bị chỉ trích vì kỳ thị người đồng tính
- Những nhà hoạt động vì quyền của người LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) đã tổ chức biểu tình tại một sự kiện tranh cử của ông Moon ...