WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

Trường y bán dụng cụ thử HIV qua máy bán hàng tự động cho sinh viên

Trường y bán dụng cụ thử HIV qua máy bán hàng tự động cho sinh viên
- Dự án bán dụng cụ kiểm tra HIV do Hiệp hội ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tình dục và HIV/AIDS của Trung Quốc triển khai. Sinh viên sau khi mua bộ ...