WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

Trung ương: Kiểm tra công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm

Trung ương: Kiểm tra công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm
- Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo đánh giá cao nỗ lực của An Giang trong triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS và ma túy, mại dâm.