WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

Trồng cây dược liệu chữa bệnh sỏi thận, thu Trồng cây dược liệu chữa bệnh sỏi thận, thu hàng trăm triệu mỗi năm trăm triệu mỗi năm

Trồng cây dược liệu chữa bệnh sỏi thận, thu hàng trăm triệu mỗi năm
- Nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, biến những diện tích đất trồng lúa bị bỏ hoang do hạn hán thành vùng sản xuất cây dược liệu, người dân thôn Yên Khánh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.