WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

Quân đội Hàn Quốc bị cáo buộc điều tra và xử phạt các binh sĩ đồng tính

Quân đội Hàn Quốc bị cáo buộc điều tra và xử phạt các binh sĩ đồng tính
- quy mô lớn, quân đội Hàn Quốc đã tiếp cận thông tin từ binh sĩ đồng tính thông qua những ứng dụng hẹn hò dành riêng cho cộng đồng LGBT.